Het Artillerielied

De tekst van het Lied van de Veldartillerie werd in 1846 in het Frans gedicht door tweede luitenant (later generaal-majoor) W. de Villeneuve. De melodie werd, eveneens in 1846, gecomponeerd door tweede luitenant (later kolonel) jonkheer J.C. van Gheel Roëll. De Franse tekst werd in 1881door een onbekende dichter in het Nederlands vertaald. In 1955 riep de Wapentraditieraad der Artillerie het uit tot het Wapenlied. Omdat Saluutbatterij Atkins met name de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Napoleontische tijd (1789-1815) uitbeeldt is dit lied dus eigenlijk voor ons niet van toepassing maar ach......ook ons hart is een artilleristenhart en is het dus ook óns lijflied. De vijf coupletten luiden als volgt:

© 2015 Saluutbatterij Atkins Disclaimer Facebook YouTube