Het ontstaan van Saluutbatterij Atkins

Henk Atkins

De Saluutbatterij Atkins is ontstaan ergens begin jaren 70 in het Koninklijk Nederlands Leger en Wapenmuseum (KNLWM) dat toen nog gevestigd was in Leiden. Het is begonnen als een soort grap van een nieuwsgierige wapenmaker en tevens onze naamsteller, de heer Henk Atkins. Deze vond het leuk om eens een schot te lossen met de aanwezige vuurmonden. Op een gegeven moment werd de heer Atkins gevraagd om schoten te komen lossen bij de taptoe in Delft. Aldus geschiedde met een kanon uit het museum en vrijwilligers gestoken in replica uniformen.


Na meer dan 20 jaar zonder verdere activiteiten kwamen de verhalen ter ore van het toenmalige hoofd collectiebeheer Jaap van der Burg. Deze werd hier erg enthousiast over en draafde op tijdens een open dag bij de marine in 1985, compleet met kanon en vrijwilligers uit het museum, gestoken in (hoe toevallig) dezelfde replica-uniformen die de heer Atkins ook gebruikt had.

Toen is langzamerhand het balletje goed gaan rollen voor de saluutbatterij. Via onder andere optredens tijdens open dagen van de landmacht en meewerken aan muziekstukken heeft de Saluutbatterij zich voor langere tijd een waardig visitekaartje getoond voor het KNLWM.

Uit den ouden doosch...

In 1997 is Saluutbatterij Atkins op eigen benen komen staan en heeft voor fl. 2.500,- haar eerste kanonnetje aangeschaft. Dankzij het doorzettingsvermogen van een aantal leden, is Atkins geworden tot wat het vandaag de dag is, een goed uitziende eenheid Artillerie te Voet uit 1813-1815 die door middel van optredens in geheel Europa bekendheid heeft vergaard. Momenteel zijn wij in het bezit van 5 eigen kanonnen en zijn we gestoken in mooie en goede replica uniformen.

© 2015 Saluutbatterij Atkins Disclaimer Facebook YouTube